Mgr. Tomáš Chabada

Environmentální sociolog

Kontakt

tomaschabada (zavináč) gmail (tečka) com

Témata

  • Environmentální postoje a chování české veřejnosti
  • Česká veřejnost a změna klimatu
  • Motivace k environmentálnímu chování

Vzdělání

Humanitní environmentalistika: student doktorského studia na Katedře environmentálních studií FSS MU se zaměřením na postoje a chování české veřejnosti v oblasti změny klimatu

Sociologie: magisterské studium (2013)

Environmentální studia, Sociologie, Sociální antropologie: bakalářské studium (2011)

 

Působiště

Výzkumný pracovník a doktorand na Katedře environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Výzkumné aktivity

Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí

Česká veřejnost a sucho 2018

Česká veřejnost a změna klimatu 2015

Ochrana divoké přírody očima české veřejnosti 2015

Odborné texty

Krajhanzl, Jan; Chabada, Tomáš; Svobodová, Renata. Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí: Reprezentativní studie veřejného mínění. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Dostupné z <https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/1001>.

Urban, Jan; Chabada, Tomáš; Skalík, Jan. Metodika hodnocení dopadů klimatických kampaní. 2018. Dostupné z <https://osf.io/7km8p/download>.

Urban, Jan; Chabada, Tomáš; Skalík, Jan. What can Work in Climatic Campaigns: Review of Information-Based and Framing Approaches. Envigogika, 2018, roč. 13, č. 2, s. 1-18. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.563. Dostupné z <https://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/563/806>. 

Chabada, Tomáš; Hampejs, Tomáš; Skalík, Jan; Výtvarová, Eva; Hlinka, Jaroslav. Connecting to Nature in the Lab through “Earth Song”: The Malleability of Implicit and Explicit Attitudes towards Nature. Social Studies, Behavioural views in Environmentalism, Masaryk University, 2015, 12, p. 113-133. ISSN 1214-813X. Dostupné z <https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/6073/5258>. 


Víte, že dnešní děti tráví volnou hrou venku přibližně 2x až 4x méně času než generace jejich rodičů před 25-30 lety?

Průměrné americké děcko tráví spontánní hrou někde venku (na ulici, v parku, v přírodě) přibližně PŮL HODINY TÝDNĚ. Americká akademie pediatrů upozorňuje, že děti potřebují pro svůj zdravý vývoj alespoň JEDNU HODINU DENNĚ. Průměrné dítě je tedy venku 7 % z množství času, který pro své zdraví potřebuje.

Více najdete v blogu Jana Krajhanzla.

archiv >