Prof. PhDr. Marek Franěk, Ph.D.

Environmentální psycholog

Kontakt

marek.franek (zavináč) seznam (tečka) cz

Témata

  • Působení přírodních prvků na chování.
  • Motivace k proenvironmentálnímu chování.
  • Osobnostní rysy a proenvironmentální chování.

Vzdělání

Studium hudební vědy, divadelní vědy a mimořádné studium psychologie na  FF UK (1975-1983).   CSc. v oboru vědy o umění získáno v roce 1987 v Československé akademii věd,  Ph.D. z psychologie v roce 2003 na universitě v Nijmegen v Nizozemí.

 

Působiště

Katedra managementu Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.

 

Vzdělávací aktivity v oblasti ekopsychologie

2006-2013: kurz Environmentální psychologie na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.

 

Granty

2004–2005: spoluřešitel grantu 1C/4/40/04 Ministerstva životního prostředí Odcizení člověka přírodě

 

Publikace

Franěk, Marek. Co je a kde se vzala environmentální psychologie.  Bedrník : Časopis pro ekogramotnost. 2007, roč. 6, č. 2, s. 11-12. Dostupné z <http://www.pavucina-sev.cz/pdf/bedrnik-kveten-2007.pdf>.

Franěk, Marek. Představy českých respondentů o postavení člověka v přírodě. Československá psychologie. 2007, č. 2, s. 161-168.

Schultz, P.W., Gouveia, V.V., Cameron, L. D., Tankha, G., Schmuck, P. a Franěk, Marek. Values and their relationship to environmental concern and conservation behavior. Journal of Cross-cultural Psychology. Vol. 36, No. 4, pp. 457-475.

Franěk, Marek. Proč milujeme volnou přírodu aneb environmentální preference. Bedrník : Časopis pro ekogramotnost. 2004. roč. 3, č. 3, s. 19-20. Dostupné z <http://www.pavucina-sev.cz/pdf/bedrnik_kveten_2004.pdf>.

Franěk, Marek. Co  motivuje k péči o životní prostředí. Psychologie dnes. 2004, roč. 10, č. 3, s. 14-16.

Franěk, Marek. Změny postojů ve vztahu k přírodě ve vyspělých zemích. EKO - ekologie a společnost. 2003, roč. XIV, č. 3, s.  47-48.

Franěk, Marek. Bydlení ve výškových domech. EKO - ekologie a společnost. 2002, roč. XIII, č. 6, s. 31-32.

Franěk, Marek. Psychosociální faktory ovlivňující úspěšnost environmentální výchovy. Sisyfos : Zpravodaj ekologické výchovy. 2002, č. 11-12, s. 31-37.

Franěk, Marek. Odcizení přírodě a možnosti environmentální výchovy. Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. 2002, č. 6, s. 14-15.

Franěk, Marek. Virtuální příroda. Psychologie dnes. 2002, č. 4, s. 16-17.

Franěk, Marek. Virtuální příroda. EKO - ekologie a společnost. 2002, roč. XIII, č. 1, s. 24-25.

Franěk, Marek. Vzdálení dětí přírodnímu prostředí. Zpráva z výzkumu. Sisyfos : Zpravodaj ekologické výchovy. 2001, č. 11, s. I-XVI.

Franěk, Marek. Je bydlení ve výškových domech vhodné pro rodiny s dětmi. Neviditelný pes/věda. 3.10.2001. Dostupné z <http://pes.internet.cz/veda>.

Franěk, Marek. Sídlištní zeleň. Rozdíl mezi Prahou a Soulem. Neviditelný pes/věda. 14.8.2001. Dostupné z <http://pes.internet.cz/veda>.

Franěk, Marek. Akustická ekologie. Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. 2001, č. 9, s. 12-13.

Franěk, Marek. Člověk a životní prostředí. EKO - ekologie a společnost. 2001, roč. XII, č. 4, s. 34-35.

Franěk, Marek. Stromy a městská zeleň působí na chování lidí. EKO - ekologie a společnost. 2001, roč. XII, č. 2, s. 9.

Franěk, Marek. Potřeba dětské hry v přirozeném prostředí. Psychologie dnes. 2001, č. 4, s. 14-15.

Franěk, Marek. Přírodní prvky v našem okolí působí kladně na duševní zdraví. Sysifos. 2001, č. 1-2, s. 22-24.

Franěk, Marek. Přirozené akustické prostředí člověka a ekologická akustika. Neviditelný pes/věda. 21.2.2001 a 22.2.2001. Dostupné z <http://pes.internet.cz/veda>.

Franěk, Marek. Potřeba dětské hry v přirozeném prostředí. Neviditelný pes/věda. 5.1.2001 a 8.1.2001. Dostupné z <http://pes.internet.cz/veda>.

Franěk, Marek. Městská zeleň ovlivňuje pozitivním způsobem chování lidí.  Neviditelný pes/věda. 22.11.2000. Dostupné z <http://pes.internet.cz/veda>.

Franěk, Marek. Přírodní prvky v bezprostředním okolí působí kladně na regeneraci mentálních sil. Neviditelný pes/věda. 6.10.2000. Dostupné z <http://pes.internet.cz/veda>.

Franěk, Marek. Vliv velkoměstské zeleně na chování lidí. Sisyfos : Zpravodaj ekologické výchovy. 2000, č. 3, s. 8-10.

 

Vystoupení

Franěk, Marek. Attitudes to waste separation and recycling in undergraduate students. 7th Biennial Conference on Environmental Psychology. Bayreuth (SRN) : 9.-12.9.2007.

Franěk, Marek. Images of the people-nature relationship in the Czech population. 6th Biennial Conference on Environmental Psychology. Bochum (SRN) :19.-21.9.2005.

Franěk, Marek, Fáberová, M., Krajhanzl, Jan.  Hledání vztahu k přírodnímu prostředí pomocí mentální mapy. Kognice 05. Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové : 12.-13.9.2005.

Franěk, Marek. Vliv prostředí města na formování městské pospolitosti. Konference Místo pro člověka – úvahy nad současným stavem občanské společnosti.  Trialog - Brněnský institut občanské společnosti, Brno : 8.-9.10. 2004.