Lidé

Dr. Joseph Dodds, Ph.D, M.A., M.Phil., B.Sc., C.Psychol., C.Sci.

Psycholog, pedagog psychologie, psychoterapeut a výzkumník
 • Afektivní, nevědomá, estetická a psycho-sociální dynamika změny klimatu

více informací >Prof. PhDr. Marek Franěk, Ph.D.

Environmentální psycholog
 • Působení přírodních prvků na chování.
 • Motivace k proenvironmentálnímu chování.
 • Osobnostní rysy a proenvironmentální chování.

více informací >Mgr. Tomáš Chabada

Environmentální sociolog
 • Environmentální postoje a chování české veřejnosti
 • Česká veřejnost a změna klimatu
 • Motivace k environmentálnímu chování

více informací >PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.

Sociální psycholog a ekopsycholog (propojující zahraniční ecopsychology, conservation and environmental psychology), pedagog
 • Postoje a chování české veřejnosti v environmentálních otázkách
 • Komunikace ochrany přírody, životního prostředí – nebo třeba klimatu – s veřejností
 • Psychologické otázky kontaktu s přírodou
 • Motivace pro ochranu životního prostředí

více informací >Mgr. et Mgr. Šárka Křepelková

Ekopsycholožka, ekopedagožka, lektorka
 • Psychologické otázky kontaktu s přírodou
 • Rozvoj vztahu k přírodě u dětí i dospělých
 • Využití ekopsychologie v environmentální výchově

více informací >Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS

Ekonom a psycholog se zaměřením na conservation psychology
 • Environmentální inovace v podnicích
 • Čistší produkce a její sociální dopady
 • Zaměstnanost a nezaměstnanost

více informací >Mgr. Pavel Skála, Ph.D.

Adept dynamické ekopsychologie
 • Psychologie vztahu k životnímu prostředí, zejména jeho psychodynamika, a to převážně z (post)fenomenologického pohledu
 • Obecná metodologie psychologické ekologie člověka
 • Obecná teorie dynamické psychoterapie
 • (Radikální) ekopsychologie (roszakovská a fisherovská)

více informací >Mgr. Renata Svobodová

Environmentalistka zabývající se psychologií změny klimatu
 • Psychologické aspekty klimatické změny
 • Komunikace změny klimatu
 • Environmentální postoje a chování české veřejnosti

více informací >Mgr. Jan Urban, Ph.D.

Sociolog, sociální psycholog
 • Modely proenvironmentálního chování
 • Postoje k životnímu prostředí
 • Znepokojení environmentálními problémy
 • Spotřeba energií, energetická efektivita, indukce spotřeby (rebound effect)
 • Kvalita života
 • Environmentální hluk

více informací >