Ochrana přírody: Co v nás vyvolává bezmoc?

Petr Balous, Petra Průchová  |  31. 5. 2008  |  aktualizováno 2. 8. 2013  |  Všechny články  |  0 komentářů


Foto: Kris Krug / flickr.com (Creative Commons)

Co bezmocnost spouští a jak se s ní lze vyrovnat? Sebezpoznávací cvičení, které probíhalo v rámci kurzu Osobní vztah člověka k přírodě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

1. Co bezmocnost spouští?

  • zprávy, hlavně ty z masmédií – TV reportáže, zprávy, časopisy, noviny, …, protože budí zdání objektivity, pravdivosti, neomylnosti („tak když už to psali i v novinách, tak na tom něco musí být“),
  • semináře, přednášky, vzdělávací pořady (viz. video z jatek v rámci Osobního vztahu člověka k přírodě),
  • rozhovory s přáteli,
  • osobní zkušenost s poškozením životního prostředí (vidět skládku, špinavou řeku, dýchat smog ve městě, slyšet hluk z dálnice, …).
 

2. Jak se to projevuje, jak to probíhá, jaké fantazie to přináší?

Bezmocnost obvykle vyvolá jeden z pocitů naštvání, vina nebo smutek, tyto pocity jsou pak obrannými mechanismy přetransformovány v apatii:


                      -  smutek  -

Bezmocnost   -  vina        - obranné mechanismy - apatie

                      -  naštvání -


Představy se ubírají dvěma extrémními cestami - buď katastrofickým směrem (budoucí hrůzy) nebo se snažíme o únik do snění (pozitivní představy, že např. někdo něco vymyslí, nebude to tak zlé, …).

 

3. Jak s bezmocí nakládáme?

  1. Verbalizace – okomentujeme to, zanadáváme si, mluvíme o tom, rozebereme to … A tím to skončí.
  2. Přesouváme zodpovědnost – na ekology, politiky, …
  3. Fyzicky pracujeme, abychom si vyčistili hlavu.
  4. Zaměříme pozornost jinam – film, kniha, zábava, …
  5. Racionalizace – „bude to za dlouho, nás už se to netýká“.
  6. Ekologická „úlitba“ – uděláme něco malého, co je v našich silách „teď a tady“, abychom pomohli životnímu prostředí.
 

4. Jakou strategii doporučujeme?

Doporučujeme udělat něco, co je v našich silách „teď a tady“, abychom pomohli životnímu prostředí. Je to jediná aktivní strategie, kdy se pocitu bezmocnosti aktivně postavíme a odmítneme podle něj jednat.
Jak citovat tento článek

BALOUS, Petr, PRŮCHOVÁ, Petra. Ochrana přírody: Co v nás vyvolává bezmoc?. Český portál ekopsychologie [online] 24. 6. 2021. Dostupné z: http://www.ekopsychologie.cz/vsechny-clanky/ochrana-prirody-a-pocit-bezmoci/


Víte, že návštěvnost v přírodních rezervacích a národních parcích na různých místěch světa v celkovém trendu klesá?

Lidé dnes navštěvují parky přibližně o 20 % méně než v polovině osmdesátých let. Statistické analýzy vývoje návštěvnosti přitom ukázaly, že je zde úzká vazba mezi poklesem návštěvnosti a časem, který lidé tráví u televizí, počítačů, herních konzolí, v kině apod. (a také cenou benzínu, což je praktický a pochopitelný důvod). Čím více času tedy lidé tráví ve virtuálním světě, tím méně vyhledávají kontakt s divočinou.

Více najdete ve studiích Pergamse a Zaradic  (2006, 2007).

archiv >