Publikace v češtině

Ekopsychologie a spřízněné disciplíny v české odborné a popularizační literatuře.


E-zdroje

Snadný a rychlý přístup k oborovým informacím on-line.


Odborné časopisy

Nejdůležitější oborová periodika.


Bibliografie

Přehled odborné literatury k různým tématům.


Víte, že informace mohou změnit chování lidí k životnímu prostředí jen málokdy?

Zahraniční studie od 80. let průběžně dokazují, že samotné znalosti mají jen minimální vliv na postoje, a ty mají jen dílčí vliv na chování (Bell, 2001, McGonigal, 2011). Pokud si tedy lidé rozšíří své znalosti, neznamená to, že „půjdou do sebe“ a „začnou se chovat správně“. Výsledky zahraničního výzkumu, který upozorňuje na tuto nepříjemnou skutečnost, potvrzuje i aktuální výzkum v České republice (Hromádka, 2010). Informace jsou tedy důležitou součástí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, ale samy o sobě nestačí.

archiv >