Nová kniha "Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí"

13. 4. 2015  |  Doporučujeme  |  0 komentářů  |  Galerie


Foto: © Lipka

Přinášíme nahlédnutí do nové knihy a tipy, kde ji sehnat.

 

O čem kniha je?

Všimli jste si, jak různorodý vztah mají lidé k přírodě a životnímu prostředí? Kniha "Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí" vás touto rozmanitostí provede. S použitím odborné literatury mnoha oborů, ale i beletrie a příkladů z každodenního života vám ukáže, jak se ve vztazích lidí k přírodě a životnímu prostředí zorientovat.

 

Co všechno v knize najdete?

Zalistujte obsahem a přečtěte si kapitolu, která vám přiblíží psychologii vztahu k přírodě a životnímu prostředí.

 

Co o knize napsali recenzenti?

„Autor dokázal fundovaně propojit poznatky dílčích výzkumů a poskytnout na expertní úrovni ucelený pohled na vztah člověka k přírodě a životnímu prostředí.“

Hana Horká

                                         

„Na pozadí terminologického vyjasňování a na základě charakteristiky osobního vztahu k přírodě je čtenář veden k novému samostatnému přemýšlení o environmentálních fenoménech a jejich souvislostech. Jsem přesvědčena, že knížka bude vítaným zdrojem hlubšího promýšlení environmentálních témat. Co si může autor přát víc?“

Hana Librová

 

 „Obdivuhodné úsilí Jana Krajhanzla přineslo ovoce, které se zájmem a pozorností ochutnají (jak věřím) nejen učitelé a pracovníci středisek EV, ale snad i vysokoškolští učitelé a studenti, volnočasoví pedagogové, vedoucí dětských a mládežnických volnočasových organizací, aktivisté zelených NNO, stratégové Strany zelených i mnozí další – jde nepochybně o výrazný a užitečný krok ke zlepšování a prohlubování dobrých vztahů našich lidí k přírodě. Díky za něj!“

Aleš Máchal

 

Kde se dá kniha koupit?

Novou knihu je možné si objednat u Lipky nebo zakoupit v knihkupectví Fakulty sociálních studií v Brně.

Jak citovat tento článek

,. Nová kniha "Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí". Český portál ekopsychologie [online] 22. 9. 2023. Dostupné z: http://www.ekopsychologie.cz/citarna/doporucujeme/psychologie-vztahu-k-prirode-2/


Víte, že návštěvnost v přírodních rezervacích a národních parcích na různých místěch světa v celkovém trendu klesá?

Lidé dnes navštěvují parky přibližně o 20 % méně než v polovině osmdesátých let. Statistické analýzy vývoje návštěvnosti přitom ukázaly, že je zde úzká vazba mezi poklesem návštěvnosti a časem, který lidé tráví u televizí, počítačů, herních konzolí, v kině apod. (a také cenou benzínu, což je praktický a pochopitelný důvod). Čím více času tedy lidé tráví ve virtuálním světě, tím méně vyhledávají kontakt s divočinou.

Více najdete ve studiích Pergamse a Zaradic  (2006, 2007).

archiv >