Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS

Ekonom a psycholog se zaměřením na conservation psychology

Kontakt

vita.kulhavy (zavináč) email (tečka) cz

Témata

  • Environmentální inovace v podnicích
  • Čistší produkce a její sociální dopady
  • Zaměstnanost a nezaměstnanost

Vzdělání

Psychologie: magisterské studium na FSS MU (2013)

Finance: magisterské studium na ESF MU (2004)

Management: doktorské studium na ESF MU (2011)

Udržitelný rozvoj: Strategic Leadership Towards Sustainability na Blekinge Institute of Technology, Švédsko (2007)


Působiště

Člen katedry podnikového hospodářství na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, Brno.


Výzkumné aktivity

Nezaměstnanost a její důsledky pro rodinu a zdraví (GAČR 407/11/0388)

Zlepšování a environmentální inovace v podniku - specifický výzkum na KPH ESF MU

Vliv zavedení čistší produkce na zaměstnanost a kvalifikaci v podniku - specifický výzkum na KPH ESF MU

Introducing Strategic Sustainable Development in a business incubator - výzkumný projekt ve spolupráci s Inova, Karlstad, Švédsko


Publikační činnost

Kulhavý, Viktor. Zlepšování a environmentální inovace v podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 173 s. ISBN 978-80-210-6158-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6158-2012.

Kulhavý, Viktor. Vliv zavedení čistší produkce na zaměstnanost a kvalifikaci v podniku. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2011. 221 s. Nepublikovaná disertační práce.

Kulhavý, Viktor. Vliv čistší produkce na zaměstnanost v podniku. Journal of Competitivness, Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, roč. 2, č. 2, s. 115-128. ISSN 1804-1728.

Kulhavý, Viktor. Ekopsychologická východiska inovací a zlepšování v podniku – případová studie. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Nepublikovaná diplomová práce.

Kulhavý, Viktor. Zkušenosti významné pro formování vztahu člověka k přírodě – shrnutí dosavadních poznatků. In Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009. s. 90-99, 10 s.

Kulhavý, Viktor. Ekoterapie – léčba přírodou (?). Psychoterapie, Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2009, roč. 3, č. 1, s. 30-34. ISSN 1802-3983.

Kulhavý, Viktor. Psychologická východiska environmentální výchovy. Brno: Fakulta sociálních studií, 2008. 86 s. Bakalářská práce.

Kulhavý, Viktor. Skauting - výchova v přírodě, výchova k přírodě. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. Životné prostredie.

Kulhavý, Viktor. K problému globalizace výchovy a vzdělávání - zkušenosti ze Švédska. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. Životné prostredie.


Další zkušenosti

Centrum vzdělávání všem – kariérní poradce

Vzdělavatel v Junák – svaz skautů a skautek ČR


Víte, proč má Český portál ekopsychologie ve svém logu zeleného muže?

Protože se v něm stejně jako v ekopsychologii prolíná to lidské a přírodní. Jedním z klíčových témat ekopsychologie je kontakt s přírodním světem a zelený muž ztělesňuje jak přírodní svět, tak důležitost našeho spojení s ním. Možná jste si všimli, že z úst zeleného muže vyrůstají zelené výhonky – a jedna z našich hlavních otázek přitom zní, jak s veřejností mluvit o přírodě a životním prostředí. A konečně, příroda kolem nás i v nás si zaslouží vnímavost a respekt, a my se budeme na našich stránkách opakovaně vracet k tématu, proč lidé (ne)chrání životní prostředí.

Zelený muž je nicméně symbol zahalený tajemstvím a je mnoho způsobů, jak ho interpretovat. Pokud se o zelených mužích chcete dozvědět víc, doporučujeme českou Wikipedii, povedenou bakalářskou práci Anny Němcové nebo ukázku z knihy "Cestami zelených mužů".

Logo Zeleného mužu pro nás vytvořila grafička Jana Kudrnová, kterou nám doporučili ze Sedmé generace.

archiv >