Mgr. Renata Svobodová

Environmentalistka zabývající se psychologií změny klimatu

Kontakt

renata.svobod (zavináč) gmail(tečka) com

Témata

  • Psychologické aspekty klimatické změny
  • Komunikace změny klimatu
  • Environmentální postoje a chování české veřejnosti

Vzdělání

Humanitní environmentalistika: doktorské studium (2016 – nyní)

Environmentální studia: magisterské studium (2016)

Environmentální studia a sociální antropologie: bakalářské studium (2013)

 

Působiště

Doktorandka na Katedře environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

 

Výzkumné aktivity

Česká veřejnost a sucho 2018

Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí

Česká veřejnost a změna klimatu 2015

 

Odborné texty

Krajhanzl, Jan; Chabada, Tomáš; Svobodová, Renata. Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí: Reprezentativní studie veřejného mínění. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Dostupné z <https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/1001>

Svobodová, Renata. Časové perspektivy a jejich vazba na proenvironmentální postoje a chování. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2016. Diplomová práce.

 

Vybrané popularizační články

Svobodová, Renata. Metan na vzestupu. Sedmá generace, 2017, roč. 26, č. 1, s. 44–45. Publikováno i v: Svobodová, Renata. Vedci riešia znižovanie metánovej stopy, aby sa planéta tak neohrievala. Denník N, 2017, 14. března. Dostupné z: https://dennikn.sk/703747/vedci-riesia-znizovanie-metanovej-stopy-aby-sa-planeta-tak-neohrievala/

Svobodová, Renata. Nežijeme v klimatické oáze. Rozhovor s klimatologem Alexanderem Ačem. Sedmá generace, 2017, roč. 26, č. 5, s. 55–59.

Svobodová, Renata. Zvířata 2.0. Sedmá generace, 2017, roč. 26, č. 4, s. 21–23.

Svobodová, Renata, Pelikán, Vojtěch. S klimaskeptiky na věčné časy. Sedmá generace, 2016, roč. 25, č. 1, s. 16–17.

Svobodová, Renata, Chabada, Tomáš. Klimaticky chladnější muži? Sedmá generace, 2016, roč. 25, č. 4, s. 9.

Svobodová, Renata. Jak ideálně vnímat čas? Sedmá generace, 2016, roč. 25, č. 4, s. 60–61.

Svobodová, Renata. Jak Leonardo zachraňoval ledovce. Sedmá generace, 2016, roč. 25, č. 6, s. 66.

 

Další zkušenosti