Mgr. Pavel Skála, Ph.D.

Adept dynamické ekopsychologie

Kontakt

pavel.skala.podolsky (zavináč) gmail (tečka) com

Témata

  • Psychologie vztahu k životnímu prostředí, zejména jeho psychodynamika, a to převážně z (post)fenomenologického pohledu
  • Obecná metodologie psychologické ekologie člověka
  • Obecná teorie dynamické psychoterapie
  • (Radikální) ekopsychologie (roszakovská a fisherovská)

Vzdělání

Vystudovaný biolog (specializace antropologie a teoretická a evoluční biologie), antropolog (obor Obecná antropologie – integrální studium člověka) a pedagog (učitelství biologie pro střední  a 2. stupeň základní školy).

V současné době ve výcviku v psychodynamické psychoterapii (SUR).

 

Působiště

Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Viničná 1594/7, Praha 2 – Nové Město (nepravidelně – externí spolupracovník).

 

Publikace

Skála, Pavel: Základní problémy psychologické ekologie. 2008, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Disertační práce. Dostupná z http://web.natur.cuni.cz/filosof/fipso/disps.rtf

Skála, Pavel: Pojetí (duševního) zdraví v tradici moderní psychologie v konfrontaci s fenoménem ekologické krize a teorie roszakovské psychologie. 2003, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. Magisterská práce. Dostupná z http://web.natur.cuni.cz/filosof/fipso/magps.rtf.

Skála, Pavel: Ekopsychologické koncepce environmentální problematiky. 2000,  Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Dostupné z http://web.natur.cuni.cz/filosof/fipso/bakps.rtf.

Skála, Pavel: „Potřebujeme environmentální etiku?“ V: Envigogika. [online]. 2007, roč. 1, č. 1 [cit. 2007-09-19]. ISSN: 1802-3061 Dostupné z http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/15

Skála, Pavel: „Vývoj lidské bytosti jako posloupnost environmentalisticky relevantních možností výchovy z hlediska dynamické ekopsychologie.“ v: Člověk + příroda = udržitelnost? Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. 2009, Zelený Kruh, Praha. Dostupné z: http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/300409-clovek-priroda-fin.pdf.

Skála, Pavel: „Dynamická ekopsychologie jako teoretická základna pro environmentální výchovu.“ v: Člověk + příroda = udržitelnost? Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. 2009,Zelený Kruh, Praha. Dostupné z: http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/300409-clovek-priroda-fin.pdf.

Skála, Pavel: „Dynamická psychologie a environmentální výchova“. In: Dlouhá, Jana (ed.) Vědění a participace: Teoretická východiska environmentálního vzdělávání. Praha: Karolinum, 2009.

 

Další zkušenosti

Mj. ergoterapie a ošetřovatelství v psychiatrické léčebně, výuka jazyků, „humanitární“ práce v zahraniční misi, uklízení, hlídání skladu prken a neurotického psa, přidávání na stavbě, překládání, marné stěžování si na úředníky a policajty, práce v permakulturním zemědělství, sladkovodní akvaristika, experimenty s mimořádnými stavy vědomí, účast v kampani za záchranu Rajské zahrady na Žižkově.


Víte, že návštěvnost v přírodních rezervacích a národních parcích na různých místěch světa v celkovém trendu klesá?

Lidé dnes navštěvují parky přibližně o 20 % méně než v polovině osmdesátých let. Statistické analýzy vývoje návštěvnosti přitom ukázaly, že je zde úzká vazba mezi poklesem návštěvnosti a časem, který lidé tráví u televizí, počítačů, herních konzolí, v kině apod. (a také cenou benzínu, což je praktický a pochopitelný důvod). Čím více času tedy lidé tráví ve virtuálním světě, tím méně vyhledávají kontakt s divočinou.

Více najdete ve studiích Pergamse a Zaradic  (2006, 2007).

archiv >