PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.

Sociální psycholog a ekopsycholog (propojující zahraniční ecopsychology, conservation and environmental psychology), pedagog

Kontakt

jan.krajhanzl (zavináč) gmail (tečka) com

Témata

 • Postoje a chování české veřejnosti v environmentálních otázkách
 • Komunikace environmentálních témat s veřejností
 • Psychologické otázky kontaktu s přírodou
 • Motivace pro ochranu životního prostředí

Vzdělání

Psychologie: doktorské studium sociální psychologie na FF UK (2010); magisterské studium jednooborové psychologie se specializací sociální a klinická psychologie (2004)

Pedagogika: učitelství pro střední školy na FF UK, obor psychologie (2004).

Rekvalifikace pro práci v sociálních službách (2007).

 

Působiště

Člen Katedry environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

 

Spolupráce

Konzultace: Asociace lesních mateřských škol, Zelený kruh, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Agentura pro sociální začleňování (HateFree), Sdružení Tereza, Klimatická koalice, Ústav výzkumu globální změny AVČR, Ateliér Hanson Fakulty architektury ČVUT, Greenpeace Česká republika, Hnutí DUHA, Nadace Proměny, Česká veganská společnost, Koalice proti palmovému oleji, Sociologický ústav AV.

Výzkumné aktivity: Greenpeace ČR, Česká asociace streetwork, Asociace lesních mateřských škol, Sdružení Tereza, SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Toulcův dvůr, Centrum občanského vzdělávání.

Semináře, workshopy, besedy, vystoupení: Lipka, Chaloupky o.p.s., Sluňákov, Veronica, Nesehnutí Brno, Hnutí Brontosaurus, Ministerstvo životního prostředí ČR, Toulcův dvůr, Sdružení Tereza, Podhoubí, Podblanické ekocentrum Vlašim, SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Cassiopeia, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad Jihočeského kraje, Národní institut pro další vzdělávání, Ekocentrum Střevlík, Alcedo, Líska, Divizna - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec, Venkovský prostor, Novohradské hory o.p.s., Česká asociace streetwork, Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK, Česká zemědělská univerzita, Ekologická sekce České křesťanské akademie, Společnost pro trvale udržitelný život, Science Café Zeleného kruhu.

Příprava strategických dokumentů: Ministerstvo životního prostředí (2009-2012), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2009-2011).

Členství v redakční radě: Sedmá generace (2012 až nyní), Envigogika (2007 až 2016).

 

Výběr z výzkumů

Česká veřejnost a sucho 2018

Česká veřejnost a změna klimatu 2015

Ochrana divoké přírody očima české veřejnosti 2015

Mapa české environmentální angažovanosti 2015

Občanská angažovanost 2015

Děti a příroda: prožívání a zkušenosti

 

Knihy

Krajhanzl, Jan; Chabada, Tomáš; Svobodová, Renata. Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí: Reprezentativní studie veřejného mínění. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Dostupné z <https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/1001>.

Krajhanzl, Jan. Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Brno: Lipka, MUNI press, 2014. Možné objednat z: <http://www.lipka.cz/lipka?idk=zbozi39>.

Krajhanzl, Jan. Dobře utajené emoce a problémy životního prostředí. Brno: Lipka, 2012. Dostupné z <www.ekopsychologie.cz/citarna/studie/dobre-utajene-emoce>.

Krajhanzl, Jan; Zahradníková, Šárka; Rut, Ondřej. Možnosti spolupráce s veřejností (nejen) při ochraně životního prostředí. Praha : Zelený kruh, 2010. Dostupné z <http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/moznosti-spoluprace-s-verejnosti-web.pdf>.

 

Rozhovory

Český rozhlas, Radio Wave (14. září 2018): Češi přírodu milují, odpustit si kvůli ní maso nebo létání ale nedokáží

Aktuálně.cz (30. června 2018): Češi milují přírodu, dokud nemusí pro její ochranu sáhnout do peněženky, říká sociolog

ČT24 (4. března 2018): Sociální psycholog: Vyčerpaná pozornost se stává součástí našeho života. A fake news z toho těží

Čierna labuť (26. prosince 2016): Ekopsychológ: Len malá časť populácie reaguje na etické argumenty

Bedrník (listopad, 2016): „Dát ránu“ přírodě zblízka je těžší kvůli pocitům

Protestant (květen 2016): Ukřivděnost bílého muže

Protestant (duben 2016): Když Češi překročí práh vlastního domu

Fórum ochrany přírody (28. listopadu 2015): Ochranáři - generálové bez vojska

Beskydy (prosinec 2015, str. 6): Ochranu přírody je potřeba propojit s tím, co lidi bere za srdce

Český rozhlas, Šedesát minut (21. října 2015, od 18:15): Česká veřejnost a změna klimatu 2015

Česká pozice (10. října 2015): O migraci víme málo. Má ale velký mobilizační potenciál.

Český rozhlas, Magazín Leonardo (6. srpna 2015) Co zkoumá ekopsychologie a jak se této mladé vědecké disciplíně daří u nás

Český rozhlas, Ranní Plus (31. července 2015, od 15:08): Ochrana divoké přírody očima české veřejnosti 2015

Český rozhlas, Šedesát minut (30. července 2015, od 19:55): Ochrana divoké přírody očima české veřejnosti 2015

Český rozhlas, Radio Wave (11. června 2015): Výzkum angažovanosti: Češi jsou proti sociálně vyloučeným skupinám

Sedmá generace (červen 2015): Nechat se přírodou překvapovat

Skautský svět (duben 2015): Porozumět vztahu k přírodě

Zelený kruh (22. října 2014): Nadechnutí

Zpravodaj ekologických nevládních organizací (duben 2014, str. 2): Víme málo o lidech, které chceme oslovit

iForum (3. listopadu 2011): Ekopsychologie nabízí jedinečné možnosti, jak propojit vědecký výzkum s ochranou přírody

Streetwork.cz (25. září 2008): Rozhovor s Janem Krajhanzlem

Odborné a popularizační články

Krajhanzl, Jan. Česká ochrana přírody a komunikace s veřejností: pár postřehů a tipů. Fórum ochrany přírody, 2019. Číslo 2, s. 6-9. Dostupné z <http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/magazin/analyzy-komentare/ceska-ochrana-prirody-a-komunikace-s-verejnosti-par-postrehu-a-tipu>.

Krajhanzl, Jan, Svobodová, Renata. Česká veřejnost a ochrana přírody. Fórum ochrany přírody, 2019. Číslo 2, s. 16-17. Dostupné z <http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/magazin/analyzy-komentare/ceska-verejnost-a-ochrana-prirody>.

Krajhanzl, Jan. Výběr z doporučené literatury. Fórum ochrany přírody, 2019. Číslo 2, s. 6-9. Dostupné z <http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/magazin/analyzy-komentare/vyber-z-doporucene-literatury>.

Krajhanzl, Jan. Dvanáct tipů, jak se s lidmi bavit o ochraně životního prostředí a přírody. Pražská EVVOluce, 2016. Číslo 3, s. 7-11. Dostupné z <http://envis.praha-mesto.cz/publikace_zp/PRAZSKAEVVOLUCE_3_2016.pdf>.

Krajhanzl, Jan, Skalík, Jan. Czech Greenpeace Donors and the Barriers to their Climate-Friendly Household Behaviour. Sociální studia, 2015. Číslo 3, s. 71–95. Dostupné z  <http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/05_Czech_Greenpeace_Donors_and_the_Barriers_Krajhanzl_Skalik.pdf>.

Krajhanzl, Jan. Nádechy českého ekohnutí po 25 letech. Sedmá generace: Společensko-ekologický časopis. 2014, č. 6, s. 5-9. Dostupné z <http://sedmagenerace.cz/text/detail/nadechy-ceskeho-ekohnuti-po-25-letech>.

Činčera, Jan; Krajhanzl, Jan. Eco-Schools: what factors influence pupils' action competence for pro-environmental behaviour? Journal of Cleaner Production. 2013, vol. 61, no. 25, pp. 117-121. ISSN 0959-6526. DOI:10.1016/j.jclepro.2013.06.030.

Krajhanzl, Jan. Děti a příroda : Období dětského vývoje z hlediska environmentální výchovy. In: Máchal, Aleš; Nováčková, Helena (eds.) Úvod do environmentální výchovy a globální rozvojové výchovy. Brno: Lipka, 2012. Dostupné z <www.ekopsychologie.cz/files/39detistudie.pdf>.

Krajhanzl, Jan; Rut, Ondřej. Co brání lidem chovat se šetrně k životnímu prostředí? In: Máchal, Aleš; Nováčková, Helena (eds.) Úvod do environmentální výchovy a globální rozvojové výchovy. Brno: Lipka, 2012. Brno: Lipka, 2012.

Krajhanzl, Jan. „Ekologové“ a veřejnost: příležitosti a rizika vzájemné komunikace. In: Máchal, Aleš; Nováčková, Helena (eds.) Úvod do environmentální výchovy a globální rozvojové výchovy. Brno: Lipka, 2012.

Krajhanzl, Jan. Děti a příroda : Období dětstkého vývoje z hlediska environmentální výchovy. In: Činčera, Jan; Daňková, Lenka a kol.: Studijní texty pro začínající lektory ekologických výukových programů, SSEV Pavučina 2010. Dostupné z <www.ekopsychologie.cz/files/39detistudie.pdf>.

Krajhanzl, Jan. Environmental and proenvironmental behavior. In: Řehulka, E. (ed.). School and Health 21 : Health Education: International Experiences,1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

Krajhanzl, Jan. Ekopsychologie a environmentální chování. In: Dlouhá, Jana (ed.) Vědění a participace. Praha: Karolinum, 2009.

Krajhanzl, Jan. Environmentální a pro-environmentální chování. In: kol. Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009.

Krajhanzl, Jan. Čím je ovlivňováno environmentální chování lidí? In: kol. Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009.

Krajhanzl, Jan. Úvod do charakteristiky osobního vztahu k přírodě. In: kol. Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009.

Krajhanzl, Jan. Proč lidé chrání životní prostředí? : O osobních předpokladech pro záměrné pro-environmentální chování. In: kol. Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009. 

Krajhanzl, Jan. Ekopsychologie: psychologie pro časy environmentálních problémů. Sedmá generace: Společensko-ekologický časopis. 2008, č. 5, s. 3. Dostupné z <www.ekopsychologie.cz/citarna/clanky/ekopsychologie-psychologie-pro-casy-environmentalnich-problemu>.

Krajhanzl, Jan. Rozumíte vztahům lidí k přírodě? aneb test ekopsychologického myšlení. Bedrník: Časopis pro ekogramotnost. 2008, roč. 7, č. 1, s. 26-27.

Krajhanzl, Jan. Zelené psychologie. Bedrník: Časopis pro ekogramotnost. 2007, roč. 6, č. 2, s. 12-14. Dostupné z <http://www.pavucina-sev.cz/soubory/bedrnik-kveten-2007--f328.pdf>.

Krajhanzl, Jan. Psychologie ve službách Země. Bedrník: Časopis pro ekogramotnost. 2007, roč. 6, č. 2, s. 14-16. Dostupné z <http://www.pavucina-sev.cz/soubory/bedrnik-kveten-2007--f328.pdf>.

Krajhanzl, Jan. Cesta do LESa. Bedrník: Časopis pro ekogramotnost. 2007, roč. 6, č. 2, s. 7-9. Dostupné z <http://www.pavucina-sev.cz/soubory/bedrnik-kveten-2007--f328.pdf>.

Krajhanzl, Jan. Rozmanitost, a společné motivy v odpovědích ankety „pojem vztah k přírodě. Envigogika [online]. 2007, roč. 1, č. 1 [cit. 2007-09-19]. Dostupné z <www.ekopsychologie.cz/citarna/clanky/anketa-co-pro-vas-znamena-vztah-k-prirode>.

Krajhanzl, Jan. Psychologie ve službách Země. In Heller, Daniel, Mertin, Václav, Sobotková, Irena. Psychologické dny 2006 : Prožívání sebe a měnícího se světa. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2007. s. 35. ISBN 9788073081850.

Krajhanzl, Jan. Přesvědčení a osobní vztah člověka k přírodě. Veronica : Časopis pro ochranu přírody a krajiny. 2006, roč. XXI, č. 1, s. 12-13. Dostupné z <www.ekopsychologie.cz/citarna/clanky/presvedceni-a-osobni-vztah>.

Franěk, Marek, Fáberová, M., Krajhanzl, Jan.  Hledání vztahu k přírodnímu prostředí pomocí mentální mapy. Kognice 05. Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové : 12.-13.9.2005.

Krajhanzl, Jan. Děti, aby byly a žily. In Strejčková, Emilie. Děti, aby byly a žily. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2005. s. 37-44. ISBN 80-7212_382-3.

Krajhanzl, Jan. Osobní vztah člověka k přírodě. [s.l.], 2004. 135 s. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Diplomová práce.

 

Další zkušenosti/projekty

 • práce s psychotickými pacienty komunitního bydlení Bona o.p.s. (1999-2001),
 • lektor environmentální výchovy Sdružení Tereza (2002-2004),
 • absolvent Školy občanské iniciativy (2002-2003),
 • aktivity ve správních řízeních proti výstavbě golfového hřiště v Roztěži u Kutné Hory (2003-2005),
 • kontaktní pracovník v denním centru pro rizikové skupiny dětí a mládeže (2004-2011) a vedoucí klubu Beztíže při DDM Praha 3–Ulita na pražském Žižkově,
 • organizátor celorepublikového DIY Svatojánského festivalu ekologické výchovy (22.-24. června v Horním Maršově),
 • editor Českého portálu ekopsychologie (2007-nyní).