Sociální studia: Zelení singles: Analýza profilů environmentalistických seznamek

30. 1. 2014  |  Všechny články  |  0 komentářů


Foto: © Alžběta Stančáková

Mezinárodní výzkum Lukáše Kaly mezi ekologicky uvědomělými singles.


Abstrakt

V rámci tohoto textu se zabýváme souvislostmi životního způsobu klientů zelených seznamek v kontextu individualizace společnosti a environmentálních problémů. Na základě výsledků kvantitativně-kvalitativní studie představujeme specifickou skupinu environmentálně zaměřených singles hledajících podobně hodnotově orientované partnery. Přinášíme kritický pohled na environmentální dimenzi jejich životního způsobu. Zároveň však problematizujeme stereotypní pojetí fenoménu singles opírající se o představu svobodného individua, které dobrovolně volí hédonistický životní způsob bez ohledu na životní prostředí. Diskutujeme znaky, které by nasvědčovaly jejich společné identitě a pokoušíme se identifikovat motivy jejich životního způsobu. Širší společenskovědní rámec tohoto fenoménu nalézáme v kvantitativní individualizaci.

 

Plný text článku
Jak citovat tento článek

KALA, Lukáš. Zelení singles: Analýza profilů environmentalistických seznamek. Sociální studia [online] 2013, č. 1, str. 129–146. Dostupné z: http://socstudia.fss.muni.cz/?q=content/zelen%C3%AD-singles-anal%C3%BDza-profil%C5%AF-environmentalistick%C3%BDch-seznamek


Víte, jak omezený vliv mají informace o globálních změnách klimatu na postoje?

Coleman (2010) popisuje zajímavou studii, která zjišťovala, jak výše dosaženého vzdělání u členů obou největších politických stran v USA ovlivňuje jejich přesvědčení o globálních klimatických změnách. Výsledky přinesly pozoruhodná zjištění: zatímco v případě demokratů rostla s vyšším vzděláním také starost z globálních klimatických změn, u republikánů rostl s dosaženým vzděláním klimaskepticismus.

Trefně to ilustruje skutečnost, která je v psychologii dobře známá - že totiž lidé dokáží být vůči objektivním informacím často poměrně "imunní" (Futerra, 2010; O’Neill & Nicholson-Cole, 2009; Randall, 2009; Lertzman, 2008).

Více najdete v publikaci Jana Krajhanzla.

archiv >