Nová kniha "Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí"

13. 4. 2015  |  Všechny články  |  0 komentářů  |  Galerie


Foto: © Lipka

Přinášíme nahlédnutí do nové knihy a tipy, kde ji sehnat.

 

O čem kniha je?

Všimli jste si, jak různorodý vztah mají lidé k přírodě a životnímu prostředí? Kniha "Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí" vás touto rozmanitostí provede. S použitím odborné literatury mnoha oborů, ale i beletrie a příkladů z každodenního života vám ukáže, jak se ve vztazích lidí k přírodě a životnímu prostředí zorientovat.

 

Co všechno v knize najdete?

Zalistujte obsahem a přečtěte si kapitolu, která vám přiblíží psychologii vztahu k přírodě a životnímu prostředí.

 

Co o knize napsali recenzenti?

„Autor dokázal fundovaně propojit poznatky dílčích výzkumů a poskytnout na expertní úrovni ucelený pohled na vztah člověka k přírodě a životnímu prostředí.“

Hana Horká

                                         

„Na pozadí terminologického vyjasňování a na základě charakteristiky osobního vztahu k přírodě je čtenář veden k novému samostatnému přemýšlení o environmentálních fenoménech a jejich souvislostech. Jsem přesvědčena, že knížka bude vítaným zdrojem hlubšího promýšlení environmentálních témat. Co si může autor přát víc?“

Hana Librová

 

 „Obdivuhodné úsilí Jana Krajhanzla přineslo ovoce, které se zájmem a pozorností ochutnají (jak věřím) nejen učitelé a pracovníci středisek EV, ale snad i vysokoškolští učitelé a studenti, volnočasoví pedagogové, vedoucí dětských a mládežnických volnočasových organizací, aktivisté zelených NNO, stratégové Strany zelených i mnozí další – jde nepochybně o výrazný a užitečný krok ke zlepšování a prohlubování dobrých vztahů našich lidí k přírodě. Díky za něj!“

Aleš Máchal

 

Kde se dá kniha koupit?

Novou knihu je možné si objednat u Lipky nebo zakoupit v knihkupectví Fakulty sociálních studií v Brně.





Jak citovat tento článek

,. Nová kniha "Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí". Český portál ekopsychologie [online] 4. 6. 2023. Dostupné z: http://www.ekopsychologie.cz/vsechny-clanky/psychologie-vztahu-k-prirode-2/






Víte, že informace mohou změnit chování lidí k životnímu prostředí jen málokdy?

Zahraniční studie od 80. let průběžně dokazují, že samotné znalosti mají jen minimální vliv na postoje, a ty mají jen dílčí vliv na chování (Bell, 2001, McGonigal, 2011). Pokud si tedy lidé rozšíří své znalosti, neznamená to, že „půjdou do sebe“ a „začnou se chovat správně“. Výsledky zahraničního výzkumu, který upozorňuje na tuto nepříjemnou skutečnost, potvrzuje i aktuální výzkum v České republice (Hromádka, 2010). Informace jsou tedy důležitou součástí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, ale samy o sobě nestačí.

archiv >