Nezapomínejme na sebe – udržitelnost vnitřní je předpokladem té vnější

Jan Froněk  |  26. 8. 2013  |  Všechny články  |  0 komentářů


Foto: radioher / flickr.com (Creative Commons)

Transition Movement je úspěšné ekologicko-kulturní hnutí ukazující, že skupiny motivovaných lidí mohou s úsměvem na rtech podnikat významné kroky směrem k lokální soběstačnosti (energetické, potravinové atd.). Jedním ze zajímavých rysů tohoto hnutí je, že poměrně důkladně zkoumá i to, jak spolu lidé na takových projektech spolupracují. Jak to udělat, aby i jejich nadšení bylo udržitelné a brzy nevyhořelo? Tím se zabýval londýnský workshop „Inner Transition“, který se konal 26 . – 27. ledna 2013.

Jako klíčové se ukazuje, že je důležité podnikat kroky nejen ve vnějším světě – izolovat si dům, založit komunitní zahradu nebo zavést lokální měnu – nýbrž že potřebné je věnovat pozornost i stránce vnitřní – sobě a zapojeným lidem. Je přitom třeba vybalancovat, kdy jde o přínosné podněty a kdy je to na někoho již příliš terapeutické nebo spirituální (hranice v tom máme každý jinde).

Lektorka kurzu Sophy Banks mistrně provázela skupinu 28 lidí z 10 zemí k porozumění vnitřním procesům. Kombinovala prezentaci s diskusí, s prací v malých i větších skupinách (world café, open space atd.), se zážitkovými cvičeními (např. podle Joanny Macy, kterou česko-slovenští čtenáři mohou znát jako spoluautorku knihy Myslet jako hora).

V průběhu víkendu tak došlo na smích i pláč, na hluboké zážitky propojenosti s přírodou a druhými lidmi, zaznívaly výčitky svědomí, obavy z budoucnosti. Jedna účastnice (padesátnice) vyjadřovala omluvy za to, co její generace dopustila. Výrazná byla také radost ze setkání s lidmi podobného smýšlení a cítění – jak se říká, sdílená starost je poloviční starost, sdílená radost je dvojnásobná radost. Proto i nepříjemné pocity jako je strach, pochybnosti či konflikty by měly dostávat svůj prostor, aby byly nakonec využity pro společný růst. Zametání pod koberec nefunguje. Nevyřešené a neodreagované věci nám berou energii.

Velice prostým a přitom účinným ponaučením z kurzu je poznání, že dlouhodobě efektivní skupiny si udržují poměr mezi pozitivní a negativní zpětnou vazbou 6:1, ve prospěch té pozitivní. Tedy chvalme se, poukazujme na to, co se daří. A nezapomeňme to oslavit, než se zase bezhlavě pustíme do dalších úkolů. Je-li za co, poděkujme.

Mezi další impulsy, které si ze setkání odnáším, patří například tyto:

  • Dejme si ve skupině čas a bavit se o tom, jak se kdo má.
  • Věnujme po skončení skupinového setkání chvilku na reflexi toho, jak se nám to dnes dařilo a co by mohlo příště být lepší.
  • Mějme ve skupině někoho, kdo v průběhu sleduje, jaká je ve skupině nálada a jestli někdo není v nepohodě.
  • Scházejme se na příjemném místě.

Více se lze dozvědět na stránkách www.transitionnetwork.org.
Jak citovat tento článek

FRONĚK, Jan. Nezapomínejme na sebe – udržitelnost vnitřní je předpokladem té vnější. Český portál ekopsychologie [online] 24. 9. 2023. Dostupné z: http://www.ekopsychologie.cz/vsechny-clanky/nezapominejme-na-sebe-udrzitelnost/


Víte, že návštěvnost v přírodních rezervacích a národních parcích na různých místěch světa v celkovém trendu klesá?

Lidé dnes navštěvují parky přibližně o 20 % méně než v polovině osmdesátých let. Statistické analýzy vývoje návštěvnosti přitom ukázaly, že je zde úzká vazba mezi poklesem návštěvnosti a časem, který lidé tráví u televizí, počítačů, herních konzolí, v kině apod. (a také cenou benzínu, což je praktický a pochopitelný důvod). Čím více času tedy lidé tráví ve virtuálním světě, tím méně vyhledávají kontakt s divočinou.

Více najdete ve studiích Pergamse a Zaradic  (2006, 2007).

archiv >