Ministerstvo životního prostředí ČR: Cíle a indikátory pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

15. 1. 2012  |  aktualizováno 16. 8. 2013  |  Všechny články  |  0 komentářů


Foto: Ekkehard Streit / flickr.com (Creative Commons)

V roce 2011 vytvořila pracovní skupina složená zástupců ekocenter, akademické sféry a Ministerstva životního prostředí dokument, který popisuje cíle české environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty:

"Dokument formuluje cíle v oblasti EVVO pro různé cílové skupiny a navrhuje vhodné postupy pro hodnocení plnění těchto cílů a účinnost i EVVO jako preventivního nástroje ochrany životního prostředí. Z pohledu MŽP se jedná o cíle zahrnující činnosti určené pro řadu cílových skupin (tedy nejen pro děti a mládež) bez ohledu na institucionální a formální postavení poskytovatele. Tento materiál má sloužit poskytovatelům EVVO, ať již jde o vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob i organizační složky veřejné správy a další organizace. Náměty obsažené v tomto dokumentu by měly být využ ívány zejména ja ko základ pro posouzení zda a do jaké míry konkrétní EVVO programy, projekty a činnosti pro různé cílové skupiny přispívají k naplňování obecných a rámcových cílů EVVO , které lze považovat za konsenzuální z hlediska státní správy a státní politiky ochrany životního prostředí, akademické obce věnující se environmentální výchově a zástupců stávajících poskytovatelů EVVO. Toto posouzení může sloužit pro sebehodnocení a jako pomůcka pro přípravu další ch činnost í poskytovatelů EVVO."

 

Plné znění dokumentu:
Jak citovat tento článek

Cíle a indikátory pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Ministerstvo životního prostředí ČR [online] Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/cile_indikatory_evvo_dokument


Víte, jak omezený vliv mají informace o globálních změnách klimatu na postoje?

Coleman (2010) popisuje zajímavou studii, která zjišťovala, jak výše dosaženého vzdělání u členů obou největších politických stran v USA ovlivňuje jejich přesvědčení o globálních klimatických změnách. Výsledky přinesly pozoruhodná zjištění: zatímco v případě demokratů rostla s vyšším vzděláním také starost z globálních klimatických změn, u republikánů rostl s dosaženým vzděláním klimaskepticismus.

Trefně to ilustruje skutečnost, která je v psychologii dobře známá - že totiž lidé dokáží být vůči objektivním informacím často poměrně "imunní" (Futerra, 2010; O’Neill & Nicholson-Cole, 2009; Randall, 2009; Lertzman, 2008).

Více najdete v publikaci Jana Krajhanzla.

archiv >