Acta Environmentalica Universitatis Comenianae: Environmentálna psychológia, jej predstavitela a úroveň environmentálno-psychologického poznania na Slovensku

9. 12. 2013  |  Všechny články  |  0 komentářů


Foto: Martin Sojka / flickr.com (Creative Commons)

Málo se dnes ví, že Slovensko mělo v 90. letech přibližně 10-15 let náskok před Českou republikou ve výzkumu, který propojoval psychologii s environmentálními tématy. Jména jako Bianchi, Rosová, Naništová a Mesárošová byla spojena s výzkumnými týmy, která se zabývala environmentální psychologií a psychologií místa. Vyšlo i několik zajímavých publikací.

Je toho tolik, na co by šlo navazovat, a přitom už řadu let žádné signály ze Slovenska nepřicházejí. O to zajímavější je článek Viery Rosové a Gabriela Bianchiho z roku 1996, který popisuje nejen historii světové environmentální psychologie, ale podrobně mapuje také tehdejší environmentálně-psychologické aktivity na Slovensku.


Celý článek:Jak citovat tento článek

ROSOVÁ, Viera, BIANCHI, Gabriel. Environmentálna psychológia, jej predstavítelia a úroveň environmentálno - psychologického poznania na Slovensku. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. 1996, vol. 8. Dostupné z: http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/actaenvi/ActaEnvi_1996_8/06_Rosova_Bianchi.pdf


Víte, že informace mohou změnit chování lidí k životnímu prostředí jen málokdy?

Zahraniční studie od 80. let průběžně dokazují, že samotné znalosti mají jen minimální vliv na postoje, a ty mají jen dílčí vliv na chování (Bell, 2001, McGonigal, 2011). Pokud si tedy lidé rozšíří své znalosti, neznamená to, že „půjdou do sebe“ a „začnou se chovat správně“. Výsledky zahraničního výzkumu, který upozorňuje na tuto nepříjemnou skutečnost, potvrzuje i aktuální výzkum v České republice (Hromádka, 2010). Informace jsou tedy důležitou součástí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, ale samy o sobě nestačí.

archiv >