Sociální studia: Environmentalismus a věda aneb co a jak se současným ústupem environmentálních témat

11. 3. 2014  |  Všechny články  |  0 komentářů


Foto: © Alžběta Stančáková

Bohuslav Binka si všímá, jak české ekologické hnutí reaguje na defenzivu zeleného myšlení v posledních letech. Šanci na obrat trendu vidí v rozvoji empirické vědy, kritického myšlení a studiu komunikace environmentálních témat s veřejností.

 

Úvod

Již několik let ztrácí český environmentalismus společenský ohlas a tematicky ustupuje z veřejného diskurzu. I pokud odhlédneme od (snad) dočasných ekonomicko-politických příčin souvisejících s krizí, která vypukla v roce 2008, je defenziva českého environmentálního myšlení zřejmá. Reakce na uvedený ústup zevnitř environmentálního prostoru můžeme rozdělit do tří kategorií.

 

Plný text článku
Jak citovat tento článek

BINKA, Bohuslav. Environmentalismus a věda aneb co a jak se současným ústupem environmentálních témat. Sociální studia [online] 2013, č. 1, str. 7-10. Dostupné z: http://socstudia.fss.muni.cz/?q=content/environmentalismus-v%C4%9Bda-aneb-co-jak-se-sou%C4%8Dasn%C3%BDm-%C3%BAstupem-environment%C3%A1ln%C3%ADch-t%C3%A9mat


Víte, že návštěvnost v přírodních rezervacích a národních parcích na různých místěch světa v celkovém trendu klesá?

Lidé dnes navštěvují parky přibližně o 20 % méně než v polovině osmdesátých let. Statistické analýzy vývoje návštěvnosti přitom ukázaly, že je zde úzká vazba mezi poklesem návštěvnosti a časem, který lidé tráví u televizí, počítačů, herních konzolí, v kině apod. (a také cenou benzínu, což je praktický a pochopitelný důvod). Čím více času tedy lidé tráví ve virtuálním světě, tím méně vyhledávají kontakt s divočinou.

Více najdete ve studiích Pergamse a Zaradic  (2006, 2007).

archiv >