Dotazník Výlet

Jan Krajhanzl  |  26. 5. 2007  |  aktualizováno 9. 8. 2013  |  Všechny články  |  0 komentářů


Foto: Paul Mullett / flickr.com (Creative Commons)

Dotazník pro žáky základních škol, který zjišťuje, jak děti emočně reagují na několik různorodých situací v přírodním prostředí. Pojatý je jako vyprávění o výletu do přírody. Během cesty se postupně odehraje sedmnáct situací, které dětští respondenti hodnotí jako příjemné či nepříjemné.

Plné znění dotazníku je dostupné ve formě pdf pro chlapce a pro dívky.

Reliabilita dotazníku je podle Cronbachova alfa 0,61.
Jak citovat tento článek

KRAJHANZL, Jan. Dotazník Výlet. Český portál ekopsychologie [online] 12. 7. 2020. Dostupné z: http://www.ekopsychologie.cz/vsechny-clanky/dotaznik-vylet/


Víte, že dnešní děti tráví volnou hrou venku přibližně 2x až 4x méně času než generace jejich rodičů před 25-30 lety?

Průměrné americké děcko tráví spontánní hrou někde venku (na ulici, v parku, v přírodě) přibližně PŮL HODINY TÝDNĚ. Americká akademie pediatrů upozorňuje, že děti potřebují pro svůj zdravý vývoj alespoň JEDNU HODINU DENNĚ. Průměrné dítě je tedy venku 7 % z množství času, který pro své zdraví potřebuje.

Více najdete v blogu Jana Krajhanzla.

archiv >