Dotazník Výlet

Jan Krajhanzl  |  26. 5. 2007  |  aktualizováno 9. 8. 2013  |  Všechny články  |  0 komentářů


Foto: Paul Mullett / flickr.com (Creative Commons)

Dotazník pro žáky základních škol, který zjišťuje, jak děti emočně reagují na několik různorodých situací v přírodním prostředí. Pojatý je jako vyprávění o výletu do přírody. Během cesty se postupně odehraje sedmnáct situací, které dětští respondenti hodnotí jako příjemné či nepříjemné.

Plné znění dotazníku je dostupné ve formě pdf pro chlapce a pro dívky.

Reliabilita dotazníku je podle Cronbachova alfa 0,61.
Jak citovat tento článek

KRAJHANZL, Jan. Dotazník Výlet. Český portál ekopsychologie [online] 1. 12. 2022. Dostupné z: http://www.ekopsychologie.cz/vsechny-clanky/dotaznik-vylet/


Víte, že informace mohou změnit chování lidí k životnímu prostředí jen málokdy?

Zahraniční studie od 80. let průběžně dokazují, že samotné znalosti mají jen minimální vliv na postoje, a ty mají jen dílčí vliv na chování (Bell, 2001, McGonigal, 2011). Pokud si tedy lidé rozšíří své znalosti, neznamená to, že „půjdou do sebe“ a „začnou se chovat správně“. Výsledky zahraničního výzkumu, který upozorňuje na tuto nepříjemnou skutečnost, potvrzuje i aktuální výzkum v České republice (Hromádka, 2010). Informace jsou tedy důležitou součástí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, ale samy o sobě nestačí.

archiv >