Dotazník "Přijetí environmentální odpovědnosti"

Michal Šmolka  |  9. 2. 2008  |  aktualizováno 9. 8. 2013  |  Všechny články  |  0 komentářů


Foto: © Alžběta Stančáková

Celá řada lidí, kteří si uvědomují environmentální následky svého chování, se nechová šetrně k životnímu prostředí. „Co změním?“ ptají se, a sami si odpovídají, že kvůli jejich environmentálně šetrným rozhodnutím se velkochovy s dobytkem ani spalovny odpadu stejně nezavřou. Existují však i lidé, kteří přijímají svou morální odpovědnost za dopady svého chování na životní prostředí . A právě dilematu spojeném s environmentální odpovědností se věnuje dotazník Přijetí environmentální odpovědnosti.

Michal Šmolka vytvořil v rámci studia psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze původní dotazník, který nazval Přijetí environmentální odpovědnosti (PEO). Svou kompletní práci poskytl Českému portálu ekopsychologie, a proto rádi zveřejňujeme:
Jak citovat tento článek

ŠMOLKA, Michal. Dotazník "Přijetí environmentální odpovědnosti". Český portál ekopsychologie [online] 28. 10. 2020. Dostupné z: http://www.ekopsychologie.cz/vsechny-clanky/dotaznik-prijeti-environmentalni-odpovednosti/


Víte, že návštěvnost v přírodních rezervacích a národních parcích na různých místěch světa v celkovém trendu klesá?

Lidé dnes navštěvují parky přibližně o 20 % méně než v polovině osmdesátých let. Statistické analýzy vývoje návštěvnosti přitom ukázaly, že je zde úzká vazba mezi poklesem návštěvnosti a časem, který lidé tráví u televizí, počítačů, herních konzolí, v kině apod. (a také cenou benzínu, což je praktický a pochopitelný důvod). Čím více času tedy lidé tráví ve virtuálním světě, tím méně vyhledávají kontakt s divočinou.

Více najdete ve studiích Pergamse a Zaradic  (2006, 2007).

archiv >