E-zdroje

Conservation Psychology

www.conservationpsychology.org

Portál "ochranářské psychologie" je užitečným pomocníkem pro orientaci v oboru. Nabízí vymezení conservation psychology, přehled odborníků a odbornic z celého světa, výběr klíčových publikací a článků oboru. V současné době procházejí webové stránky celkovou rekonstrukcí.CONPSYCHMeasures: Measurement Tools for Environmental Practioners

http://www.conpsychmeasures.com/

Nejlepší web pro každého, kdo připravuje malý nebo velký výzkum v rámci svého projektu, evaluace, studentské práce nebo vědecké studie. V tematických rubrikách je tu připraveno ke stažení 50 dotazníků, které vytvořili a použili ve svých výzkumech odborníci a odbornice na dané téma. Najdete tu tak dotazníky na environmentální postoje a chování, spojení s přírodou nebo speciální metodiky pro děti. U každého dotazníku je přitom uvedeno,  co přesně měří, jakým způsobem to měří, jaká je jeho výpovědní hodnota (validita a reliabilita) a v jakých výzkumech už byl použitý (to umožňuje srovnat vaše výsledky s těmi předchozími). Editory portálu jsou Coral M. Bruni,  P. Wesley Schultz a Carol Saunders.Children & Nature Network: Research and Resources

www.childrenandnature.org/documents/C118/

Pokud vás zajímají výzkumy v oblasti kontaktu dětí s přírodou, pak jsou tyhle stránky právě pro vás. Web Children & Nature totiž nabízí (kromě velkého množství dalších informací) také rubriku "Výzkum a zdroje", která obsahuje rozsáhlé přehledy výzkumů o této problematice, většinou formou komentovaných abstraktů. Protože snad žádné ekopsychologické téma nezažívá takový výzkumný boom jako kontakt dětí s přírodou, představují tyto stránky vynikající východisko pro vlastní studium. Uvedené výsledky výzkumů nicméně doporučuji číst s kritickou opatrností a anotované studie si následně dohledávat v plném znění.Fostering Sustainable Behavior: Community-based Social Marketing

www.cbsm.com

Chcete ve své kampani podporovat šetrné chování lidí k životnímu prostředí? Nebo uvažujete, jak motivovat žáky a žákyně vaší školy, aby pili raději vodu z kohoutku než černou limonádu v PET lahvi? Pak by vás mohl zajímat web Douga McKenzie-Mohra, který nabízí unikátní přehled výzkumů mapujících, co lidem brání chovat se šetrně k životnímu prostředí a jak úspěšné jsou různé strategie podpory proenvironmentálního chování. Doporučuji všem aktivistům a aktivistkám, co připravují osvětové kampaně, i všem ostatním, kterým se snaží podněcovat odpovědnost svého okolí k životnímu prostředí.International Environmental Communication Association

www.theieca.org

Mezinárodní asociace pro environmentální komunikaci sdružuje odborníky a odbornice z různých oborů, včetně psychologie. Web asociace je užitečným oborovým portálem, který nabízí rychlou a přehlednou orientaci v rychle se rozvíjejícím oboru. Za pozornost stojí především sekce "Resources", která obsahuje např. vymezení oboru, přehledy publikované literatury, anonce akcí, nabídky práce, pozvánky na kurzy, publikační výzvy apod.Futerra Sustainability Communications

www.futerra.co.uk

Britská Futerra je profesionální komunikační agentura, která se zabývá tím, jak komunikovat témata životního prostředí s veřejností. A je to skutečně mimořádně inspirativní! Inspirativní je obsah, kdy Futerra radí, jak "běžným lidem" vysvětlit význam biodiverzity, dopady klimatických změn nebo vizi udržitelné společnosti. Inspirativní je i styl Futerry, který propojuje vědeckou erudici s výbornou srozumitelností myšlenek, zábavností ba i chytlavostí. Futerra prostě umí komunikovat i složitá témata – a jejich blogy a publikace nejen popisují, jak na to, ale jsou toho nejlepším důkazem.WWF: Strategies for Change

www.wwf.org.uk/what_we_do/changing_the_way_we_live/strategies_for_change.cfm#

World Wildlife Fund (Světový fond na ochranu přírody) se na svých stránkách od roku 2009 zabývá otázkou, jak komunikovat témata životní prostředího s veřejností. Speciální pozornost přitom ve svých popularizačních reportech, které jsou mimochodem založené na kvalitní vědecké práci, věnuje environmentálním hodnotám: mají kampaně zdůrazňovat výhodnost šetrného chování k životnímu prostředí pro člověka (nižší cena, větší pohodlí) nebo mají právě ekologické organizace podporovat prosociální/nesobecké smýšlení společnosti?American Psychological Association: Society for Environmental, Population and Conservation Psychology

www.apadivisions.org/division-34/index.aspx

Environmentální psychologie, ekopsychologie i conservation psychology vznikly ve Spojených státech. Své zastoupení mají v Americké psychologické asociaci, která zastřešuje psychology a psycholožky různých profesí a disciplín. Společnou platformou "zelených psychologií" je divize 34, která má čtyři tematická zaměření: Chování a člověkem vytvořené prostředí, Conservation psychology, Ecopsychology a Populační psychologie. Podobně jako na Českém portálu ekopsychologie se tu uvedené disciplíny vzájemně prolínají, a jejich zástupci se potkávají  u jednoho stolu – např. do nedávna byla prezidentkou divize environmentální psycholožka Sally Augustin, nyní jím bude ekopsycholog Thomas J. Doherty (donedávna šéfredaktor Ecopsychology Journal), ve vedení najdeme také zástupkyni conservation psychology Susan Clayton (autorka vynikajících oborových učebnic). Na webových stránkách divize 34 najdete zajímavá shrnutí hlavních oborových témat, přehledy stěžejních publikací i informace o aktuálních událostech.
Víte, že informace mohou změnit chování lidí k životnímu prostředí jen málokdy?

Zahraniční studie od 80. let průběžně dokazují, že samotné znalosti mají jen minimální vliv na postoje, a ty mají jen dílčí vliv na chování (Bell, 2001, McGonigal, 2011). Pokud si tedy lidé rozšíří své znalosti, neznamená to, že „půjdou do sebe“ a „začnou se chovat správně“. Výsledky zahraničního výzkumu, který upozorňuje na tuto nepříjemnou skutečnost, potvrzuje i aktuální výzkum v České republice (Hromádka, 2010). Informace jsou tedy důležitou součástí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, ale samy o sobě nestačí.

archiv >