Publikace v češtině

Ekopsychologie a spřízněné disciplíny v české odborné a popularizační literatuře.


E-zdroje

Snadný a rychlý přístup k oborovým informacím on-line.


Odborné časopisy

Nejdůležitější oborová periodika.


Bibliografie

Přehled odborné literatury k různým tématům.


Víte, že dnešní děti tráví volnou hrou venku přibližně 2x až 4x méně času než generace jejich rodičů před 25-30 lety?

Průměrné americké děcko tráví spontánní hrou někde venku (na ulici, v parku, v přírodě) přibližně PŮL HODINY TÝDNĚ. Americká akademie pediatrů upozorňuje, že děti potřebují pro svůj zdravý vývoj alespoň JEDNU HODINU DENNĚ. Průměrné dítě je tedy venku 7 % z množství času, který pro své zdraví potřebuje.

Více najdete v blogu Jana Krajhanzla.

archiv >