Publikace v češtině

Ekopsychologie a spřízněné disciplíny v české odborné a popularizační literatuře.


E-zdroje

Snadný a rychlý přístup k oborovým informacím on-line.


Odborné časopisy

Nejdůležitější oborová periodika.


Bibliografie

Přehled odborné literatury k různým tématům.


Víte, že návštěvnost v přírodních rezervacích a národních parcích na různých místěch světa v celkovém trendu klesá?

Lidé dnes navštěvují parky přibližně o 20 % méně než v polovině osmdesátých let. Statistické analýzy vývoje návštěvnosti přitom ukázaly, že je zde úzká vazba mezi poklesem návštěvnosti a časem, který lidé tráví u televizí, počítačů, herních konzolí, v kině apod. (a také cenou benzínu, což je praktický a pochopitelný důvod). Čím více času tedy lidé tráví ve virtuálním světě, tím méně vyhledávají kontakt s divočinou.

Více najdete ve studiích Pergamse a Zaradic  (2006, 2007).

archiv >