Publikace v češtině

Ekopsychologie a spřízněné disciplíny v české odborné a popularizační literatuře.


E-zdroje

Snadný a rychlý přístup k oborovým informacím on-line.


Odborné časopisy

Nejdůležitější oborová periodika.


Bibliografie

Přehled odborné literatury k různým tématům.