Dotazník Výlet

Jan Krajhanzl  |  26. 5. 2007  |  aktualizováno 9. 8. 2013  |  Studie  |  0 komentářů


Foto: Paul Mullett / flickr.com (Creative Commons)

Dotazník pro žáky základních škol, který zjišťuje, jak děti emočně reagují na několik různorodých situací v přírodním prostředí. Pojatý je jako vyprávění o výletu do přírody. Během cesty se postupně odehraje sedmnáct situací, které dětští respondenti hodnotí jako příjemné či nepříjemné.

Plné znění dotazníku je dostupné ve formě pdf pro chlapce a pro dívky.

Reliabilita dotazníku je podle Cronbachova alfa 0,61.
Jak citovat tento článek

KRAJHANZL, Jan. Dotazník Výlet. Český portál ekopsychologie [online] 24. 9. 2023. Dostupné z: http://www.ekopsychologie.cz/citarna/studie/dotaznik-vylet/


Víte, že návštěvnost v přírodních rezervacích a národních parcích na různých místěch světa v celkovém trendu klesá?

Lidé dnes navštěvují parky přibližně o 20 % méně než v polovině osmdesátých let. Statistické analýzy vývoje návštěvnosti přitom ukázaly, že je zde úzká vazba mezi poklesem návštěvnosti a časem, který lidé tráví u televizí, počítačů, herních konzolí, v kině apod. (a také cenou benzínu, což je praktický a pochopitelný důvod). Čím více času tedy lidé tráví ve virtuálním světě, tím méně vyhledávají kontakt s divočinou.

Více najdete ve studiích Pergamse a Zaradic  (2006, 2007).

archiv >