Dotazník "Přijetí environmentální odpovědnosti"

Michal Šmolka  |  9. 2. 2008  |  aktualizováno 9. 8. 2013  |  Studie  |  0 komentářů


Foto: © Alžběta Stančáková

Celá řada lidí, kteří si uvědomují environmentální následky svého chování, se nechová šetrně k životnímu prostředí. „Co změním?“ ptají se, a sami si odpovídají, že kvůli jejich environmentálně šetrným rozhodnutím se velkochovy s dobytkem ani spalovny odpadu stejně nezavřou. Existují však i lidé, kteří přijímají svou morální odpovědnost za dopady svého chování na životní prostředí . A právě dilematu spojeném s environmentální odpovědností se věnuje dotazník Přijetí environmentální odpovědnosti.

Michal Šmolka vytvořil v rámci studia psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze původní dotazník, který nazval Přijetí environmentální odpovědnosti (PEO). Svou kompletní práci poskytl Českému portálu ekopsychologie, a proto rádi zveřejňujeme:
Jak citovat tento článek

ŠMOLKA, Michal. Dotazník "Přijetí environmentální odpovědnosti". Český portál ekopsychologie [online] 2. 10. 2022. Dostupné z: http://www.ekopsychologie.cz/citarna/studie/dotaznik-prijeti-environmentalni-odpovednosti/


Víte, že dnešní děti tráví volnou hrou venku přibližně 2x až 4x méně času než generace jejich rodičů před 25-30 lety?

Průměrné americké děcko tráví spontánní hrou někde venku (na ulici, v parku, v přírodě) přibližně PŮL HODINY TÝDNĚ. Americká akademie pediatrů upozorňuje, že děti potřebují pro svůj zdravý vývoj alespoň JEDNU HODINU DENNĚ. Průměrné dítě je tedy venku 7 % z množství času, který pro své zdraví potřebuje.

Více najdete v blogu Jana Krajhanzla.

archiv >