Sociální studia: Zelení singles: Analýza profilů environmentalistických seznamek

30. 1. 2014  |  Doporučujeme  |  0 komentářů


Foto: © Alžběta Stančáková

Mezinárodní výzkum Lukáše Kaly mezi ekologicky uvědomělými singles.


Abstrakt

V rámci tohoto textu se zabýváme souvislostmi životního způsobu klientů zelených seznamek v kontextu individualizace společnosti a environmentálních problémů. Na základě výsledků kvantitativně-kvalitativní studie představujeme specifickou skupinu environmentálně zaměřených singles hledajících podobně hodnotově orientované partnery. Přinášíme kritický pohled na environmentální dimenzi jejich životního způsobu. Zároveň však problematizujeme stereotypní pojetí fenoménu singles opírající se o představu svobodného individua, které dobrovolně volí hédonistický životní způsob bez ohledu na životní prostředí. Diskutujeme znaky, které by nasvědčovaly jejich společné identitě a pokoušíme se identifikovat motivy jejich životního způsobu. Širší společenskovědní rámec tohoto fenoménu nalézáme v kvantitativní individualizaci.

 

Plný text článku
Jak citovat tento článek

KALA, Lukáš. Zelení singles: Analýza profilů environmentalistických seznamek. Sociální studia [online] 2013, č. 1, str. 129–146. Dostupné z: http://socstudia.fss.muni.cz/?q=content/zelen%C3%AD-singles-anal%C3%BDza-profil%C5%AF-environmentalistick%C3%BDch-seznamek


Víte, že návštěvnost v přírodních rezervacích a národních parcích na různých místěch světa v celkovém trendu klesá?

Lidé dnes navštěvují parky přibližně o 20 % méně než v polovině osmdesátých let. Statistické analýzy vývoje návštěvnosti přitom ukázaly, že je zde úzká vazba mezi poklesem návštěvnosti a časem, který lidé tráví u televizí, počítačů, herních konzolí, v kině apod. (a také cenou benzínu, což je praktický a pochopitelný důvod). Čím více času tedy lidé tráví ve virtuálním světě, tím méně vyhledávají kontakt s divočinou.

Více najdete ve studiích Pergamse a Zaradic  (2006, 2007).

archiv >