Ministerstvo životního prostředí ČR: Cíle a indikátory pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

15. 1. 2012  |  aktualizováno 16. 8. 2013  |  Doporučujeme  |  0 komentářů


Foto: Ekkehard Streit / flickr.com (Creative Commons)

V roce 2011 vytvořila pracovní skupina složená zástupců ekocenter, akademické sféry a Ministerstva životního prostředí dokument, který popisuje cíle české environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty:

"Dokument formuluje cíle v oblasti EVVO pro různé cílové skupiny a navrhuje vhodné postupy pro hodnocení plnění těchto cílů a účinnost i EVVO jako preventivního nástroje ochrany životního prostředí. Z pohledu MŽP se jedná o cíle zahrnující činnosti určené pro řadu cílových skupin (tedy nejen pro děti a mládež) bez ohledu na institucionální a formální postavení poskytovatele. Tento materiál má sloužit poskytovatelům EVVO, ať již jde o vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob i organizační složky veřejné správy a další organizace. Náměty obsažené v tomto dokumentu by měly být využ ívány zejména ja ko základ pro posouzení zda a do jaké míry konkrétní EVVO programy, projekty a činnosti pro různé cílové skupiny přispívají k naplňování obecných a rámcových cílů EVVO , které lze považovat za konsenzuální z hlediska státní správy a státní politiky ochrany životního prostředí, akademické obce věnující se environmentální výchově a zástupců stávajících poskytovatelů EVVO. Toto posouzení může sloužit pro sebehodnocení a jako pomůcka pro přípravu další ch činnost í poskytovatelů EVVO."

 

Plné znění dokumentu:
Jak citovat tento článek

Cíle a indikátory pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Ministerstvo životního prostředí ČR [online] Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/cile_indikatory_evvo_dokument


Víte, že informace mohou změnit chování lidí k životnímu prostředí jen málokdy?

Zahraniční studie od 80. let průběžně dokazují, že samotné znalosti mají jen minimální vliv na postoje, a ty mají jen dílčí vliv na chování (Bell, 2001, McGonigal, 2011). Pokud si tedy lidé rozšíří své znalosti, neznamená to, že „půjdou do sebe“ a „začnou se chovat správně“. Výsledky zahraničního výzkumu, který upozorňuje na tuto nepříjemnou skutečnost, potvrzuje i aktuální výzkum v České republice (Hromádka, 2010). Informace jsou tedy důležitou součástí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, ale samy o sobě nestačí.

archiv >