Ekolist: CVVM: Více jak polovina dotázaných je s životním prostředím spokojena

5. 6. 2007  |  aktualizováno 14. 8. 2013  |  Doporučujeme  |  0 komentářů


Foto: VinothChandar

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) provedlo dotazníkový průzkum, ve kterém zkoumala spokojenost lidí s životním prostředím v místě jejich bydliště a obecně v České republice. Nadpoloviční většina (57 %) z 1132 respondentů odpověděla, že je se životním prostředí v ČR spokojena. Se situací v místě bydliště je spokojeno ještě více lidí (73 %). Nespokojeno je s životním prostředím v Česku 39 % a v místě bydliště 26 %.


Plné znění článku

Jak citovat tento článek

MACH, Martin. CVVM: Více jak polovina dotázaných je s životním prostředím spokojena. Ekolist.cz [online] 5. 6. 2007. Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cvvm-vice-jak-polovina-dotazanych-je-s-zivotnim-prostredim-spokojena