Zkušenosti významné pro formování vztahu člověka k přírodě – shrnutí dosavadních poznatků

Viktor Kulhavý  |  8. 5. 2009  |  aktualizováno 2. 8. 2013  |  Články  |  0 komentářů


Foto: sunbeer / flickr.com (Creative Commons)

Abstrakt: Článek je přehledovou studií pojednávající o dosavadním výzkumu tzv. významných životních zkušeností (significant life experiences - SLE). Tato oblast výzkumu se zabývá otázkou, jaké životní zkušenosti se podílejí na formování proenvironmentálního chování. Stať se zabývá historickými kořeny výzkumu SLE a upozorň uje na metodologické nejasnosti dříve uskutečněných výzkumů. Podrobněji je popsána studie americké autorky L. Chawly (19 99) popisující zkušenostní vlivy u několika desítek respondentů v USA a Norsku. Jako významné zkušenosti autorka identifikovala řadu vliv ů – např. kontakt s přírodou, rodinné zázemí, ekologické organizace, negativní zkušenosti, školu, přátele a další – působící v průběhu života člověka, tedy nejen v raném dětství. Vzávěru příspěvku jsou diskutovány některé nevyřešené otázky environmentální výchovy a vzdělávání, které jsou důležité pro další zaměření výzkumu vlivu významných životních zkušeností na formování vztahu člověka k přírodě.


Plné znění článku je k dispozici ve formě PDF.


Jak citovat původní článek

KULHAVÝ, Viktor. Zkušenosti významné pro formování vztahu člověka k přírodě – shrnutí dosavadních poznatků In: kol. Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009.Jak citovat tento článek

KULHAVÝ, Viktor. Zkušenosti významné pro formování vztahu člověka k přírodě – shrnutí dosavadních poznatků. Český portál ekopsychologie [online] 9. 6. 2023. Dostupné z: http://www.ekopsychologie.cz/citarna/clanky/zkusenosti-vyznamne-pro-formovani-vztahu/


Víte, proč má Český portál ekopsychologie ve svém logu zeleného muže?

Protože se v něm stejně jako v ekopsychologii prolíná to lidské a přírodní. Jedním z klíčových témat ekopsychologie je kontakt s přírodním světem a zelený muž ztělesňuje jak přírodní svět, tak důležitost našeho spojení s ním. Možná jste si všimli, že z úst zeleného muže vyrůstají zelené výhonky – a jedna z našich hlavních otázek přitom zní, jak s veřejností mluvit o přírodě a životním prostředí. A konečně, příroda kolem nás i v nás si zaslouží vnímavost a respekt, a my se budeme na našich stránkách opakovaně vracet k tématu, proč lidé (ne)chrání životní prostředí.

Zelený muž je nicméně symbol zahalený tajemstvím a je mnoho způsobů, jak ho interpretovat. Pokud se o zelených mužích chcete dozvědět víc, doporučujeme českou Wikipedii, povedenou bakalářskou práci Anny Němcové nebo ukázku z knihy "Cestami zelených mužů".

Logo Zeleného mužu pro nás vytvořila grafička Jana Kudrnová, kterou nám doporučili ze Sedmé generace.

archiv >