Děti jsou venku méně, než potřebují ke zdravému vývoji

Jan Krajhanzl  |  19. 3. 2013  |  aktualizováno 13. 8. 2013  |  Blogy  |  0 komentářů


Foto: © Jan Krajhanzl

Dělal jsem si malou rešerši, kolik času trávíme venku a jak se to mění: Dnešní děti tráví volnou hrou venku přibližně 2x až 4x méně času než generace jejich rodičů před 25-30 lety.

Průměrné americké děcko tráví spontánní hrou někde venku (na ulici, v parku, v přírodě) přibližně PŮL HODINY TÝDNĚ. Americká akademie pediatrů upozorňuje, že děti potřebují pro svůj zdravý vývoj alespoň JEDNU HODINU DENNĚ. Průměrné dítě je tedy venku 7 % z množství času, který pro své zdraví potřebuje.

Pokud sledujeme návštěvnost v přírodních rezervacích a národních parcích, vidíme v souhrnu celosvětový trend, že návštěvnost parků klesá (rodiny navštěvují parky přibližně o 20 % méně než v polovině osmdesátých let). Statistické analýzy vývoje návštěvnosti přitom ukázaly, že je zde úzká vazba mezi poklesem návštěvnosti a časem, který lidé tráví u televizí, počítačů, herních konzolí, v kině apod. (a také cenou benzínu, což je praktický a pochopitelný důvod). Čím více času tedy lidé tráví ve virtuálním světě, tím méně vyhledávají kontakt s divočinou.

Přitom čas, který děti tráví ve světě médií (TV, DVD, počítače, herní konzole, mp3 přehrávače, mobilní telefony, tablety), výrazně roste: v roce 2004 to bylo kolem 44 hodin týdně, v roce 2009 už 54 hodin týdně (srv. s půl hodinou volné hry venku!). Pokud vezmeme v úvahu, že děti vstřebávají čím dál víc virtuálních podnětů současně (chatování na FB + mp3 na uších apod.), dostáváme se k tomu, že děti zkonzumují 75 HODIN mediálních podnětů TÝDNĚ, tedy 10 hod. 45 min. denně.

Prozatím můžu čerpat z amerických, britských a mezinárodních studií, české bohužel nejsou k dispozici. Ačkoliv věřím, že v České republice je situace o něco lepší, ty trendy mi přijdou jasné.
Jak citovat tento článek

KRAJHANZL, Jan. Děti jsou venku méně, než potřebují ke zdravému vývoji. Český portál ekopsychologie [online] 24. 9. 2023. Dostupné z: http://www.ekopsychologie.cz/citarna/blogy/deti-jsou-venku-mene/


Víte, že návštěvnost v přírodních rezervacích a národních parcích na různých místěch světa v celkovém trendu klesá?

Lidé dnes navštěvují parky přibližně o 20 % méně než v polovině osmdesátých let. Statistické analýzy vývoje návštěvnosti přitom ukázaly, že je zde úzká vazba mezi poklesem návštěvnosti a časem, který lidé tráví u televizí, počítačů, herních konzolí, v kině apod. (a také cenou benzínu, což je praktický a pochopitelný důvod). Čím více času tedy lidé tráví ve virtuálním světě, tím méně vyhledávají kontakt s divočinou.

Více najdete ve studiích Pergamse a Zaradic  (2006, 2007).

archiv >